ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์แผนกวิชาสื่อสารโรงเรียนจ่าอากาศ
Administrator Login


 รับโล่บุคคลดีเด่นจาก พล.อ.ท.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว จก.ยศ.ทอ. ประจำปี 2556
ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 249
เอกสารวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2) ปี 2557
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 684
อุปกรณ์ที่ต้องพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน (ต่อ 1 คน) สำหรับนักเรียนปี 3 เหล่าสื่อสาร ทุกตอน 1.หัวเเร้งขนาด 40 วัตต์ = 1 อัน 2.ที่ดูดตะกั่ว = 1 อัน 3.ครีมตัดสายไฟ = 1 อัน 4.ที่วางหัวเเร้ง = 1 อัน 5.มิเตอร์วัดไฟ(รุ่นไหนก็ได้) = 1 อัน 6.ไขควงวัดไฟปากเเบน = 1 อัน 7.ปลั๊กไฟ AC (สามตา ไม่จำกัดจำนวนเต้าเสียบ) = 1 อัน 8.สายไฟสำหรับต่อวงจร เป็นสายเเข็ง อย่างน้อย 1 ม้วน (
นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์เเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ลงวันที่ 7 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 445
"วันนักประดิษฐ์ " มติ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได้กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอ


       นาวาอากาศโท นุกูลชัย สมชัย
              หัวหน้าแผนกวิชาสื่อสาร© 2011 แผนกวิชาสื่อสาร โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210